Taarifa Binafsi
Namba ya simu
Auani ya email
Jina Lako
Taarifa za Spare
Aina ya gari
Kwa mfano: Toyota
Modeli ya gari
Kwa mfano: Rav4
Jina la kifaa
Kwa mfano: Radiator, au Rejeta
Namba ya Kifaa (Part Number)
Kwa mfano: AN12455